دیدار رایزن فرهنگی فرانسه 

 

با مدیریت تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

.

  روز یکشنبه سوم خرداد آقای ژان کلود ووآزن رایزن فرهنگی سفارت فرانسه با آقای سیمزاری مدیریت تئاتر کانون در مرکز تئاتر با هم دیدار کردند. آقای سیمزاری ضمن خوش آمد به آقای ووآزن این دیدادر را بهانه ای برای تعامل فرهنگی بین هنرمندان ایرانی و فرانسوی دانستند و در همین راستا جشنواره نمایش عروسکی کانون در پاییز ۸۸ بهانه ی خوبی برای حضور کارشناسان فرانسوی خواهد بود و به تبع آن زمینه ی حضور گروه های کانونی در فستیوال های فرانسوی فراهم خواهد شد.

آقای ووآزن ضمن استقبال از پیشنهاد آقای سیمزاری جویای زمان جشنواره شدند. و قرار شد چند کارشناس فرانسوی در زمان جشنواره در ایران حضور داشته باشند. همچنین پیشنهاد یک پروژه مشترک اجرای تئاتر بین فرانسه و ایران مطرح شد. که با حضور دو کارگردان ایرانی و فرانسوی و بازیگران مراکز کانون پی گیری شود. در نهایت طبق پیشنهاد آقای سیمزاری قرار شد یک افسانه یا اسطوره مشهور ایرانی قابل اقتباس به صورت یک متن نمایشی آماده شود. این متن ایرانی با دیالوگی کم و با ساختار یک تئاتر فرانسوی اجرا خواهد شد.

آقای ووآزن در عین ابراز خوشحالی از این اتفاق، فرانسه را گرفتار دیوانسالاری و بوروکراتیک دانستند و اظهار امیدواری کردند که روند کارها به این علت کند نباشد. 

 

 منبع : مرکز تولید تئاتر کانون