گام اول:

 

شنبه 16 خرداد 1388  ساعت  8:30

 

     ساعت هنوز به 9 صبح نرسیده ؛ ( 9 صبح یک قرار مهم برای بچه های کارگاه نمایشنامه نویسی است ) بچه ها یکی یکی با دوستان خود از درب های مرکز فرهنگی هنری شماره 2 بوشهر وارد می شوند. سارا ، سحر ، پریسا ، هانیه و ... چهره های آشنای کارگاه هستند.

     ساعت نه و نیم همه در سالن نمایش هستیم . بازار آشنایی داغ داغ است همه آنهایی که از دوره اول کارگاه آمده اند و همه آنهایی که از کارگاه دوم کار خود را آغاز خواهند کرد؛ همگی از بچه های علاقمند به تئاتر و نوشتن نمایشنامه هستند.

     با بچه ها از اهداف پی ریزی کارگاه های نمایشنامه نویسی ، از همراهی معاونت محترم فرهنگی تهران و از موفقیت های قدیمی ها گفتم.

     پس از آن با طرح دو موضوع از موضوعات مهم و مؤثر تئاتر یعنی عشق و مرگ از بچه ها خواستم که به مونولوگ نویسی مشغول شوند.

نتیجه کار پر از امید بود. 

ساعت 12:30