گام سوم

 

سه شنبه دوم تیرماه 1388 ساعت 8:30  

 

     الف) امروز بار دیگر ، اهداف و برگزاری کارگاه نمایشنامه نویسی را مرور کردیم و از خوانده ها و نوشته ها و تجربیات خود گفتیم و نیز از دغدغه ها و شادیها ، امیدها و نگرانیها و ذهنیات و انگیزه هایی که می توانیم آنها را در قالب نوشته ارزشمند و کامل و قابل اجرایی به نام ( نمایشنامه ) به رشته تحریر در آوریم؛ به تبادل نظر پرداختیم.

     ب ) پیش درآمد کتاب کار کارگاه : استفاده از 3 تا ازتمرین های کتاب ( راهنمای عملی نمایشنامه نویسی – نوئل گریک )

* ابتدا از بچه ها خواسته شد در آرامش کامل در حالی که چشمهای خود را بسته اند به صدای قلب خود گوش کنند. صدای طبیعت مورد علاقه شان را با صدای درونشان به طور هماهنگ متصور شوند آنگاه به صدای اطراف گوش بدهند...

     پس از آن در مورد احساسات خود در مورد هر یک از این تصورات به اندازه 2 خط بنویسند.

یکی از ماندگار ترین خاطره فردی خود را بنویسند ؛ به نحوی که خودشان در این خاطره شخص اول باشند.

سپس در این نوشته به جزئیات پرداخته شد:

1-      حادثه اصلی و پیشبرنده در این رویداد چه چیزی بوده است؟

2-      شخصیت نزدیک به شخص اول چه کسی بوده است؟

3-      رویداد چگونه پیش آمده ، ادامه پیدا کرده و پایان پذیرفته است؟

4-      از بچه ها خواسته شد این خاطره را به گونه ای دیگر متصور شوند و آن را یکبار دیگر بنویسند.

5-      در مورد این تجربه نوشتاری خود با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند.