گام هفتم

 

سه شنبه 16 تیر 1388  

    هر یک از بچه ها طرح های خود را خواندند. در باره طرح های هر یک بر اساس نکات گفته شده در جلسات پیشین به بحث و تبادل نظر پرداختیم. سپس آنها با کمک دوستان خویش به ارائه نمایشی خلاق از ماجرای کلی طرح خود مشغول شدند. ضمن اجرا و گفتگوهای مفید پس از آن، بچه ها توانستند به نکات نو که می تواند به تکمیل طرح آنها کمک کند ؛ دست یابند.

    در ادامه، « تمرین 15 : دست من امروز » از کتاب « راهنمای عملی نمایشنامه نویسی » انجام شد. این تمرین پیشنهادی سرآغاز تمرین هایی است که برای « خلق شخصیت » توسط اعضاء کارگاه نمایشنامه نویسی در کتاب پیشنهاد شده است.

    در نهایت « تمرین 16 : درون – بیرون » برای تکلیف روز آینده به بچه ها داده شد. این تمرین ها پیش درآمدی بر مبحث جذاب و اساسی « شخصیت پردازی در نمایشنامه » می باشد که در جلسه بعد با « تمرین 17 : عمل ، احساس و تفکر » در کارگاه تکمیل خواهند شد.