گام دوازدهم:  

 

مونولوگ نویسی 

امروز را با تمرین مونولوگ نویسی آغاز کردیم.بچه ها به بیان مونولوگ های شخصیت های خود پرداختند. از آنها خواستم تجربیات شخصی خود را چه دیداری و چه شنیداری ارائه کنند و بعد از آن ،آنها نا خودآگاه به بازگویی نقش مونولوگ در زندگی هر شخصیت ، چه در زندگی  واقعی و چه ساخته ذهن ؛ پرداختند. 

نظرات ها به این شرح می باشد: 

1-      با مونولوگ ، فکرها، آرزوها و احساساتی را که در خلوت خود داریم ؛ بیان می کنیم.

2-      در تک گوئی ها به خاطرات و ناخوداگاه خویش مراجعت می کنیم.

3-      با ایجاد در گیری ذهنی بین شخصیت ها راجع به  یک  موضوع  خاص، آنها را در تنش ها و موقعیت های جدید و تاثیر گذار نمایشی قرار می دهیم.

4-      خیالات اشخاص نمایش را پرورش می دهیم.

5-      همذات پنداری میان نمایشنامه نویس با اشخاص نمایش و آنگاه مخاطب نمایشنامه تقویت می شود.

که بدین وسیله یکی از ملزومات تئاتر را ایجاد کرده و به کارگردانی نمایشنامه خویش کمک کرده ایم.

و... 

در پایان جلسه امروز، تک گوئی های اشخاص نمایشنامه بچه ها در برخی موقعیت ها با نمایش خلاق اجرا شد.