حضور دلگرم کننده والدین بچه ها در سالن نمایش  

 .

    چند روز دیگر تا شروع مدرسه ها مانده  وهمه جا حال وهوای مدرسه را گرفته است. بعد از ظهرهای   داغ  همه ماه مبارک رمضان را کنار هم بودیم . عزیزان روزه دار من کم نگذاشتند .اما حالا که تا چند روز دیگر همه مشغول درس و مشق خواهند شد آیا آنها نمایش را تنها خواهند گذاشت آن هم وقتی که تقریباً 2 هفته دیگر در روزهای 15 و 16 مهر ماه ؛ اگر خدا بخواهد دوازدهمین  جشنواره استانی نمایش عروسکی در کانون های استان بوشهر برگزار خواهدشد؟

این مطلب را از بچه ها و والدین آنها در جلسه ای که صبح امروز در سالن نمایش برگزار کردیم ؛ جویا شدم.

خدا را شکر به این نتیجه رسیدیم که می توانیم بر سختی ها ی کار ورفت وآمدها و حساب کتاب های دیگر،فائق شویم آنهم با حس مشترکی که همگی ما در وجود خود به تئاتر ، این سخت ترین و زیباترین هنرها  سراغ داریم .به خصوص حالا که عروسکهاتقریباً آماده اند که در وجود بچه ها به موجودیت معنا دارخود برسند.

                                                           به امید خدا