برگزیدگان کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان  تابستان 1388 معرفی می شوند. 

دومین دوره کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان مرکز فرهنگی هنری شماره 2 بوشهر با انتخاب سه نمایشنامه برگزیده در شهریور ماه به کار خود پایان داد.از میان بیش از ده نمایشنامه از نویسندگان نوجوان کارگاه ، پس از بررسی و ویرایش های لازم   توسط اینجانب و قضاوت و تصویب نهایی توسط کارشناس محترم هنری و کارشناس رابط  تئاتر استان ، نمایشنامه های «نگین نقاشی» نوشته ی مشترک خانم ها پریسا زاهدی   و آناهیتا یزدان شناس ،«باور کن من ویز ویزی ام»  نوشته ی خانم شیرین کشتکاری و « قطار دوستی» نوشته ی خانم زهرا صغیری منتخب شناخته شده  و برای شرکت در نخستین مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی نوجوانان به مدیریت تئاتر و تئاتر عروسکی کانون ارسال گردید.

 

 

موارد مورد نظر برای انتخاب سه اثر مذکور به شرح زیر می باشد:

نمایشنامه « باور کن من ویز ویزی ام » به خاطر پرداختن به موضوع خود باوری و زبان لطیف  و شعر گونه  آن. این نمایشنامه مناسب مخاطبان گروه های سنی  الف ، ب ، ج می باشد.

نمایشنامه «قطار دوستی » به خاطر پرداختن به موضوعات گذشت و رها شدن از هر آنچه که به عنوان مدرن بودن کودکان ما را  از اصالت های درونیشان دور می سازد. این نمایشنامه مناسب مخاطبان گروه های سنی« ب،ج،د »  می باشد.

نمایشنامه « نگین نقاشی» به خاطر نگاه زیبا و نو نویسندگان آن به موضوع فلسفه حاکم  بر رنگهای طبیعت . در این نمایشنامه بچه ها به موضوع (خود بودن و در دیگران هم متجلی شدن ) در قالب دیالوگ هایی بسیار زیبا که در میان رنگهای یک تابلو در گذران است؛ پرداخته اند.

طرح این نمایشنامه ابتدا در ذهن پریسا نوجوان فعال و پویای کارگاه شکل گرفت و چنان جالب  می نمود که آناهیتا تنها عضو  خردسال کارگاه  که در همه ی جلسات آموزش کارگاه  حضور فعالی داشته است؛ به بیان تمهیداتی برای گره افکنی و گره گشایی پرداخته که در نهایت به تکمیل طرح نمایشنامه و دیالوگ نویسی موفق منجر گردید.

با امید آنکه سیاه مشق های دختران من روزی که می دانم آن چنان هم (نباید) نردیک بنماید؛ به آثاری فاخر و ماندگار مبدل شوند. ان شاء الله .