در همایش از مشت های بسته می روید بچه های پرولوگ تعزیه خوانی « شام تار رقیه » را اجرا کردند. 

.

   روز دوشنبه 19 بهمن 1388 بچه های کارگاه نمایشنامه نویسی با نمایشنامه خوانی تعزیه ی « شام تار رقیه » در همایش ادبی « از مشت های بسته می روید »  که به مناسبت ایام دهه ی فجر و نیز ایام گرانقدر اربعین حسینی برگزار شد در حضور مدیریت محترم کانون و جمعی از اعضا و مربیان کانون استان در سالن سینما کانون به ذکر مصائب ، رشادت ها و دلاوری های خاندان جلیل القدر امام حسین (ع) به ویژه بانو زینب کبری (س) پرداختند. 

.

   این تعزیه نامه که با نگارش اینجانب انجام شده است ؛ دارای شخصیت هایی همچون زینب کبری (س) ، حضرت رقیه (س) ، هند ، کنیز هند و یزید بن معاویه می باشد.

بچه های پرولوگ در مدت زمان چند روز خود را مهیای اجرا برای نمایشنامه خوانی این اثر کرده و در همایش مذکور به روایت آن پرداختند.

   در این تعزیه خوانی سحر پاسیار دستیار کارگردان ، فاطمه عادلی مقدم به نقش بانو زینب کبری (س) ، سارا فاله به نقش رقیه (س) ، شیرین کشتکاری به نقش هند ، پریسا زاهدی به نقش کنیز هند ، نازآفرین امین زاده به نقش یزیدبن معاویه و زهرا صغیری به نقش روایت گر صحنه ها هنرنمایی و ایفای حضور نمودند.

   بخش هایی از تعزیه ( خطابه بانو زینب کبری (س) به هند ، وقتی از او از مقام آن بانو می پرسد و از خاندان امام علی (ع) در مدینه سراغ می گیرد):

   زینب کبری : ای هند از خانه ی علی می پرسی حال آنکه خاندان او را از ظلم یزید در شیون و ماتم نظاره می کنی...از زینب می پرسی یار جدا نا شدنی حسین، حسینی که سر از پیکرش جدا گردیده با لبانی خشکیده...از که بگویم برایت؟از قاسم ویا نه  از اکبر ناشاد با بدن پاره پاره ؟ یا از عباس، ساقی بی دست مانده ؟ از اصغر پرنده ی کوچک رمیده یا رقیه با تن رنجدیده و گوشواره از گوش دریده...؟آه هند حق داری مرا نشناسی. من زینبم. زینب بی حسین. جدا گشته ازاویم  در ماتم و شور و شین...