کارگاه نمایش فرا رسیدن سالروز عروج ملکوتی بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران 

معمار انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) 

را به تمام مسلمین جهان تسلیت می گوید