تابستان و بچه های نمایش 

 .

تابستان داغ از راه می رسد. تابستان با شور و شوق بچه های کانون.

کانون با وجود آن ها رنگ و لعاب تازه ای می گیرد و کارگاه تئاتر نیز.

   صدای پای بچه ها ، همهمه ی پر شور آنها آوای کودکانه شان چرخ کانون را به حرکت تازه وا می دارد...

کارگاه نمایشنامه نویسی و کارگاه تئاتر نیز بار دیگر سرشار از بازیگوشی های معصومانه و یکدلی ها و یک رنگی ها ی مثال زدنی بچه ها می شود...

   و فصل دیگری از تئاتر آغاز می شود . فصلی گرم با همه شادیها و اشتیاق ها در کنار دلواپسی ها و فراز و نشیب هایی که بی تردید همواره هستند و ما نخواهیم گذاشت این فصل پرشورمان را از تب و تاب بیندازد . پس دست ها و قلب هایمان را با پیوند محکمی به نام نمایش به هم گره می زنیم و با یاد خدا پیش می رویم.