در سومین سال پیاپی برگزار می شود: 

سومین کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان

 

   در ادامه ی فعالیتهای نمایشنامه نویسی بهار امسال ، سومین دوره ی کارگاه در آخرین روزهای خردادماه آغاز به کار نمود.

در این کارگاه که نیز همانند دوره های پیشین هدف تقویت نوشتن گرانقدرترین نوع نوشتن یعنی « نمایشنامه » می باشد ، اساس فعالیت ها با استناد به آموزه های سالهای پیش ، بیش تر تکیه بر تجربیات و خلاقیت های اعضاء نوجوان خواهد داشت.

 چه بسا بچه ها نوشتن نمایشنامه خود را از کمرنگ ترین تخیلی که گاه در ذهن ما سوسویی بزند، آغاز کنند... راحت تر گفته باشم که هدف من این است که بیش پیش بچه ها را از هر راه خلاقانه به نوشتن ترغیب کنم . حال این راه می تواند عکس و تصویر و یک طرح باشد یا یک نت ، آوا و نوایی که در طبیعت جریان دارد و یا فیلم باکلام یا بدون کلام و یا یک افکت و فراتر می رویم : یک اندیشه و یک حس. همه و همه این ها بایستی در خدمت قلم نویسنده نوجوان ما باشد. و چه بسیار نوجوانان و نیز کودکانی که با همین مزه مزه کردن کلمات زیر زبان قلم شان تخیلی عظیم و نوشته ای بزرگ را بر کاغذ رقم بزنند.

   پس هدف ، نوشتن است و نوشتن و نوشتن ... و بایستی در این راه تجربه کرد و تجربه و تجربه ... که تجربه سخت ترین و شیرین ترین آموزگار است.