همزمان با آغاز فصل تابستان فعالیتهای نمایشی کودکان و نوجوانان رونق بیشتری پیدا می کند.

   این کارگاه که به دو بخش اختصاصی کودک و نوجوان تقسیم شده است اهداف و کارهای تربیتی را مد نظر خویش قرار داده است.

   در کارگاه تئاتر ضمن عملکردهایی که به تقویت و پرورش تخیل ، تمرکز و تعادل خواهیم پرداخت سعی بر آن داریم که با تمرین های تخصصی الف) به تقویت آواها ، بیان ، « آوازهای نمایشی »    ب) پرورش فعالیتهای فیزیکی ، میمیک   ج) تقویت داستان پردازی ، د) ساخت ماسک و وسایل صحنه با ابزار ساده و قابل دسترس و ... بپردازیم.

   درکارگاه تئاتر کودک اساس فعالیتها بر مبنای قصه ها ، بازیها و ترانه های عامیانه و رواج یافته یا همان « قصه بازی » می باشد.

در این فعالیت که با محوریت کودکان انجام می پذیرد :

1- بچه ها ضمن ارائه داستان و بازی مورد علاقه خود به تقویت زبان ( خوب شنیدن و خوب گفتن و بحث و تبادل نظر ) می پردازند.

2- آنها با اجرای این قصه ها و بازیها با تحرکات بدنی بیشتر از کارکردهای اعضای مختلف بدنشان آشنا می شوند

3- حس زیبا شناسی ، قوه تخیل و تفکر و خلاقیتهای فکری و هنری آنها افزون می گردد.

4- آنها با سرک کشیدن به حوزه ادبیات کهن و کلاسیک و موزون با دانش اجتماعی ، طراحی و نقاشی و علوم دیگر ( آن چنان که مستلزم هنر نمایش است ) آشنا شده ، به رشد و پرورش شخصیت اجتماعی می رسند و علاوه بر آن تفریح و سرگرمی نیز خواهند داشت.

   در کارگاه تئاتر نوجوان آنچه که بیش از سایر فنون نمایش بر آن تأکید خواهیم داشت ، پرورش قوه تخیل و خلاقیت در کار است.

   گفتنی است که فعالیتهای این کارگاه ها خودجوش و متناوب در جریان است چنان که پیش از شروع کلاس های تابستانه ، « نمایش خلاق » به صورتی پیگیر در کودکان به رونق افتاده است . چرا که نهایت تلاش فعالیتهای نمایشی براین است که بچه ها باور داشته باشند که « تئاتر » همواره در زندگی ما جاری است و بر این باور خود بمانند که این هنر مقدس مرهم دردها و همراه شادیها و باهم بودن های ماست.

   در روزهایی که پیش رو خواهیم داشت از تئاتر و تجربه هایی که با عزیزان کودک و نوجوان خواهیم داشت گذرانده ، بیشتر خواهم نوشت.