. 

 پایان سومین دوره ی کارگاه نمایشنامه نویسی بوشهر 

 .

    سومین دوره ی کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان با ارائه 9 اثر از اعضاء فعال این کارگاه به کار خود پایان داد.

    شروع کار مستمر کارگاه نمایشنامه نویسی نوجوانان در تیرماه و مردادماه سال جاری بوده است و اعضاء نوجوان با به کار گیری تجربیات موفق خویش طی کارگاه های نمایشنامه نویسی پیشین ، بر اساس تئوری های کتاب کار کارگاه نمایشنامه نویسی و تمرین های کتاب « راهنمای عملی نمایشنامه نویسی » موفق به نگارش آثار درخور توجهی گردیدند.  

.

آنچه در کارگاه نمایشنامه نویسی دوره ی اخیر گذشت: 

.

- مطالعه آثار برجسته ادبی ایران و جهان ، مختص گروه سنی نوجوان.

- جلسات بحث های آزاد پیرامون موضوعات اجتماعی و قابلیت نمایشی شدن آنها.

- دیدن و تحلیل نمایش .

- نمایشنامه خوانی

- مطالعه ی نمایشنامه های کلاسیک و مدرن و بازنویسی طرح های نمایشی دیگر برای این درام ها در قالب همان موضوع ، یا موضوعات پیشنهادی دیگر.

- اجراهای متعدد نمایش در بستر طرح های نمایشی اعضاء. 

    از جمله نکات قابل توجه در آثار اعضاء سومین دوره ی کارگاه می توان به « پرداختن به ادبیات جهانی کودک و نوجوان » ، « گرایش به ادبیات کهن پارسی و ادبیات و باورهای بومی بوشهر و اقتباس از آثار نویسندگان بوشهری » ، « توجه ویژه به موضوعات اجتماعی و ملودرام و استفاده از این موضوعات در بیان مسائل دوران نوجوانی در طرح های نمایشی » و « گرایش به تئاتر بازیگر » اشاره داشت. 

.

    گفتنی است آثار اعضاء به همراه فرم های تکمیل شده در کتاب کار کارگاه به واحد هنری استان ارسال گردیده است. ضمناً به زودی ، خلاصه ای از تمامی آثار نویسندگان نوجوان کارگاه نمایشنامه نویسی و نیز دو اثر برگزیده به طور کامل در وبلاگ پرولوگ منتشر خواهد شد و از همه عزیزان طی مراسمی با اهداء لوح یادبود تقدیر به عمل خواهد آمد.