نمایش عروسکی « راه خونه ی فرشته ها » از مرکز شماره یک بوشهر / برگزیده ی اول

سیزدهمین جشنواره استانی نمایش عروسکی بوشهر

به روایت تصویر

عکس های دیگر را در ادامه ی مطلب ببینید

عکس: محمدعلی یزدان شناس

نقد و بررسی / مرکز وحدتیه

نمایش عروسکی «زیبای باطنی» / مرکز کاکی

نمایش عروسکی: «آرزوی باران» از مرکز جم

نمایش عروسکی « کی گفته توبه ی گرگ مرگه » مرکز دیلم

نقد و بررسی / مرکز شماره یک بوشهر

نمایش عروسکی « کی گفته توبه ی گرگ مرگه » مرکز دیلم

نقد و بررسی / مرکز دیلم

تقدیر مدیر کانون استان بوشهر از هیئت داوران وناظر جشنواره
عکس: سید سعید مدنی پور