دومین دوره کارگاه   

 نمایشنامه نویسی   

 در مرکز شمار ۲ بوشهر 

 کار خود را آغاز کرد

  

     

   پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین دوره کارگاه نمایشنامه نویسی در سراسر کشور ، دومین دوره این کارگاه در دی ماه سال جاری در بوشهر کار خود را آغاز نمود.

   به گزارش آفرینش های هنری ، استان بوشهر در تابستان امسال با تشکیل کارگاه نمایشنامه نویسی در سطح نوجوان و آموزش اصول نمایشنامه نویسی بر اساس جزوه ارسالی از سوی دفتر معاونت فرهنگی کانون ، سه نمایشنامه که حاصل اولین قلم اعضا بود به تهران جهت ارزیابی ارسال نمود  که از میان این آثار بنا به اعلام نتایج ( که مبتنی بر انتخاب تنها یک اثر از میان تمامی آثار ارسالی هر استان می بود ) ، یکی از نمایشمنامه ها برگزیده و در وبلاگ اختصاصی کارگاه های نمایشنامه نویسی معاونت فرهنگی اعلام گردید. 

 

   با اعلام نظر موافق و خوش بینانه کارشناسان معاونت فرهنگی تهران در خصوص برگزاری دوره اول این کارگاه ها ، دوره دوم کارگاه نمایشنامه نویسی از زمستان امسال در مرکز شماره 2 بوشهر ، کار خود را آغاز نمود.

   هدف از برگزاری این دوره آموزش مهارت ها و جزئیات فنی تر اصول نمایشنامه نویسی به اعضا می باشد. 

   مربی کارگاه نمایشنامه نویسی در بوشهر خانم حمیده ناجی است که کمتر از یک سال است به عنوان مربی هنری ( نمایش ) در مرکز شماره 2 بوشهر مشغول فعالیت است. همچنین ایشان توانستند در چهارمین مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی مقام برگزیده برگزیده ها را به خود اختصاص دهند.