گام چهارم:

 

یکشنبه 7/4/1388 ساعت 8:30

 

     جلسه اول از کتاب کار کارگاه نمایشنامه نویسی به طور کامل و مؤثر برگزار شد :

     ابتدا، داستان ( گلدان خالی ) شرح داده شد . سپس درباره جذابیتهای این داستان با بچه ها به بحث و تبادل نظر پرداختیم . بچه ها به نکاتی در مورد طرح داستانی و شخصیتها و حادثه و ... صحنه پردازی و قابلیت نمایشی اجرایی داستان برای نمایش پرداختند.

     از نکات جالب توجه ، میزان درک آنها از سوراپریز نمایشی این داستان و موضوع ( صداقت ) در آن و تعمیم این موضوع به اجتماع اطراف خودشان بود.

     بعد از آن بچه ها با یادآوری نمایشنامه و داستانهایی که خوانده اند؛ از تفاوتها و شباهتهای میان نمایشنامه و داستان ( با ذکر مثالهای متعدد ) گفتند.

     مرحله بعد از این، شرح کامل از طرح نمایشی و ویژگیهای آن انجام شد بچه ها در این مرحله سؤالات اساسی و مهمی مطرح می کردند و صلاح بر این بود که آنها گاه با همفکری و گاه با ایجاد اختلاف نظر، خودشان به پاسخ قانع کننده و کاربردی برسند.

     در آخر بچه ها به گروه های 2 تا 3 نفره تقسیم شدند و برای انتخاب طرح خود ( از راههای پیشنهادی برای انتخاب طرح در کتاب کار ) به تبادل نظر و مشورت پرداختند. نکته قابل توجه در این جلسه ، تمایل اکثریت بچه ها به نوشتن نمایشنامه به طور فردی بود. 

     تکلیف برای جلسه بعد : بهترین طرح ها را بر اساس نکات گفته شده و یادداشتهای امروز به کارگاه بیاورند و نمایشنامه خوانی