«نماهایی از تمرینهای بچه ها»

 .

 .

در این مرحله از تمرین ها هنوز عروسکها در مرحله تولید قرار داشتند. 

     

در این عکس شیطان بر آتش فرمانروایی  می کند غافل از اینکه در انتهای صحنه فر شته وحی منتظر است تا بر ابراهیم «ع» گلستان بباراند.

   . 

 .  

.

عکس های بعدی را می توانید در ادامه ی مطلب تماشا کنید

 این هم آناهیتا است؛ کوچکترین عضو پرولوگ.قراراست کودکی اسماعیل «ع» و گرداننده یک بت باشد. 

.

و در اینجا هاجر و اسماعیل نوزاد در قبیله خود و در کنار زمزم به شادمانی پرداخته است.

   . 

. 

.                        

و این هم بت اعظم بتخانه است که ابراهیم «ع» تبر را بردوش او خواهد گذاشت.

ترس را در نگاه عروسک گردان شیطان ملاحظه کنید.

 . 

 

.

و سراب ... 

 

.

*اگر می خواهید تصویر عروسکهای  نمایش ما را  ببینید لطفاً قدری صبر کنید .

عروسکها منتظر لباس وموهای خود هستند.