تقدیر از نمایشنامه  از خاک تا خورشید

. 

 در پنجمین مسابقه ی نمایشنامه نویسی

 

. 

    نمایشنامه ( از خاک تا خورشید ) در اعلام نتایج پنجمین مسابقه ی نمایشنامه نویسی مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که همزمان با آغاز ایام دهه ی فجر از سوی مدیریت تئاتر و تئاتر عروسکی اعلام گردید ؛ مورد تقدیر قرار گرفت.

    در این اعلام نتایج که 180 متن نمایشنامه برای شرکت در مسابقه ارسال شده بود  5 نمایشنامه برگزیده شد که بنا به رأی هیأت داوران شایسته مقام اول و دوم نگردیده و همگی در مقام سوم قرار گرفته و علاوه بر دریافت یک سکه حائز امتیاز چاپ در کتاب نمایشنامه های برتر گردیده اند.

    همچنین در بخش دیگر از 12 متن تقدیر به عمل آمده است که نمایشنامه از خاک تا خورشید و چند اثر دیگر که علاوه بر شرکت در مسابقه ی پنجم نمایشنامه نویسی ، در سیزدهمین جشنواره نمایش عروسکی مراکز فرهنگی هنری نیز اجراهای موفقی داشته اند؛ حائز رتبه ی لازم برای تقدیر و چاپ در فصل دوم کتاب نمایشنامه های برتر فراخوان شده اند. 

   گفتنی است که در سال گذشته و در چهارمین مسابقه سراسری نمایشنامه نویسی مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون نمایشنامه ی « خورشید باز می گردد » نوشته ی اینجانب در مقام برگزیده ی کشوری در رتبه ی اول قرار گرفت که البته تا کنون چاپ این اثر در کتاب نمایشنامه های برتر در سال گذشته تحقق نیافته و یا ... به دست ما نرسیده است.